Συστήματα Θέρμανσης

Συστήματα Θέρμανσης

Η ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης καλύπτοντας όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις με συστήματα φιλικά προς το περιβάλλον που χαρίζουν άνεση και οικονομία στις καθημερινές αναγκες.

Μονοβάθμιος πιεστικός καυστήρας αερίου 13...40 kW
Χαλύβδινος λέβητας πετρελαίου/ αερίου χαμηλών θερμοκρασιών 120 - 600 kW
Χυτοσιδηρός λέβητας χαμηλών θερμοκρασιών με ενσωματωμένο ατμοσφαιρικό καυστήρα αερίου 38 - 60 kW
Θερμαντήρας νερού χρήσης για επιδαπέδιους και επίτοιχους λέβητες 150 - 300 Lt
Μονοβάθμιος πιεστικός καυστήρας αερίου 90..160 kW
Χαλύβδινος λέβητας πετρελαίου/ αερίου χαμηλών θερμοκρασιών 730 - 1.850 kW
Χυτοσιδηρός λέβητας χαμηλών θερμοκρασιών με ενσωματωμένο ατμοσφαιρικό καυστήρα αερίου 71 - 130 kW
Επιτοίχιος λέβητας αερίου, υψηλής απόδοσης με ειδική προστασία κατά της βροχής και της υγρασίας (ΙΡx5D) για ατομική θέρμανση και για…
Θερμαντήρας νερού χρήσης για επιδαπέδιους και επίτοιχους λέβητες 160 -1000 Lt
Μονοβάθμιος/ διβάθμιος πιεστικός καυστήρας αερίου 69...105 kW
Χαλύβδινος λέβητας συμπύκνωσης αερίου από 145...640 kW

Κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια, συστήματα θέρμανσης