Θερμαντικά Σώματα

Χαλύβδινα θερμαντικά σώματα εξωτερικού βρόγχου Buderus Logatrend K-Plan με επίπεδη επιφάνεια στην πρόσοψη του σώματος
Buderus Logatrend χαλύβδινα θερμαντικά σώματα εξωτερικού βρόγχου K-Profil για μονοσωλήνιο και δισωλήνιο σύστημα
Χαλύβδινα θερμαντικά σώματα εσωτερικού βρόγχου Buderus Logatrend K-Plan με επίπεδη επιφάνεια στην πρόσοψη του σώματος
Buderus Logatrend χαλύβδινα θερμαντικά σώματα εσωτερικού βρόγχου VK-Profil για μονοσωλήνιο και δισωλήνιο σύστημα

Κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια, συστήματα θέρμανσης