Λέβητες Πετρελαίου

Χυτοσιδηρός λέβητας χαμηλών θερμοκρασιών πετρελαίου / αερίου από 17 έως 40 kW.
Χυτοσιδηρός (μαντεμένιος) λέβητας χαμηλών θερμοκρασιών με ενσωματωμένο καυστήρα πετρελαίου 21 έως 34 kW.
Χυτοσιδηρός (μαντεμένιος) λέβητας συμπύκνωσης με ενσωματωμένο καυστήρα πετρελαίου Logatop ΒΕ 22-35 kW
Χυτοσιδηρός λέβητας χαμηλών θερμοκρασιών πετρελαίου/αερίου με τεχνολογία Thermostream από 52 έως 95 kW
Χυτοσίδηρος (μαντεμένιος) λέβητας χαμηλών θερμοκρασιών με ενσωματωμένο καυστήρα πετρελαίου 45 έως 68 kW.
Χυτοσιδηρός (μαντεμένιος) λέβητας συμπύκνωσης 45-68 kW με ενσωματωμένο καυστήρα πετρελαίου Logatop ΒΕ
Χυτοσίδηρος λέβητας χαμηλών θερμοκρασιών πετρελαίου / αερίου με την τεχνολογία «Thermostream» 105 - 230 kW  
Χυτοσiδηρoς λέβητας χαμηλών θερμοκρασιών πετρελαίου / αερίου με τεχνολογία «Thermostream» 240 - 510 kW
Χυτοσίδηρος λέβητας χαμηλών θερμοκρασιών πετρελαίου / αερίου με τεχνολογία «Thermostream» από 511 έως 1.200 kW
Χαλύβδινος λέβητας πετρελαίου/ αερίου χαμηλών θερμοκρασιών 120 - 600 kW
Χυτοσιδηρός λέβητας χαμηλών θερμοκρασιών με ενσωματωμένο ατμοσφαιρικό καυστήρα αερίου 38 - 60 kW
Χαλύβδινος λέβητας πετρελαίου/ αερίου χαμηλών θερμοκρασιών 730 - 1.850 kW
Σελίδα 1 από 2

Κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια, συστήματα θέρμανσης