Καυστήρες Πετρελαίου Buderus

Μονοβάθμιος καυστήρας πετρελαίου 22 - 140 kW
Μονοβάθμιος καυστήρας πετρελαίου μπλε φλόγας

Κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια, συστήματα θέρμανσης