Καυστήρες Πετρελαίου MHG

Μονοβάθμιος πιεστικός καυστήρας πετρελαίου 15-98 kW
Μονοβάθμιος πιεστικός καυστήρας πετρελαίου 90 - 160 kW
Διβάθμιος πιεστικός καυστήρας πετρελαίου DΖ 2-DZ 4 (110 - 1450 kW)
Μονοβάθμιος πιεστικός καυστήρας πετρελαίου «μπλε φλόγας» 15 - 70 kW
Διβάθμιος πιεστικός καυστήρας πετρελαίου μπλε φλόγας 65 - 315 kW

Κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια, συστήματα θέρμανσης