Καυστήρες

Μονοβάθμιος καυστήρας πετρελαίου 22 - 140 kW
Μονοβάθμιος πιεστικός καυστήρας πετρελαίου 15-98 kW
Μονοβάθμιος καυστήρας πετρελαίου μπλε φλόγας
Μονοβάθμιος πιεστικός καυστήρας πετρελαίου 90 - 160 kW
Διβάθμιος πιεστικός καυστήρας πετρελαίου DΖ 2-DZ 4 (110 - 1450 kW)
Μονοβάθμιος πιεστικός καυστήρας πετρελαίου «μπλε φλόγας» 15 - 70 kW
Διβάθμιος πιεστικός καυστήρας πετρελαίου μπλε φλόγας 65 - 315 kW
Μονοβάθμιος πιεστικός καυστήρας αερίου 13...40 kW
Μονοβάθμιος πιεστικός καυστήρας αερίου 90..160 kW
Μονοβάθμιος/ διβάθμιος πιεστικός καυστήρας αερίου 69...105 kW
Διβάθμιος πιεστικός καυστήρας αερίου GΖ 2 (100 - 300 kW)
Διβάθμιος πιεστικός καυστήρας αερίου GΖ 3 (260 - 810 kW)
Σελίδα 1 από 2

Κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια, συστήματα θέρμανσης