Αντλίες Θερμότητας

Οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες μιας κατοικίας για εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων, αποδοτική θέρμανση και παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης, απαιτούν νέες τεχνολογίες που υπερκαλύπτουν…
Γεωθερμική αντλία θερμότητας, υψηλής απόδοσης και εσωτερικής τοποθέτησης για θέρμανση-ψύξη & ζεστό νερό χρήσης από 9 kW έως 33 kW.
Τα συστήματα αντλιών θερμότητας αέρα-νερού Mitsubishi Ecodan προσφέρουν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας, αυξημένη άνεση και ευκολότερη εγκατάσταση.
Compact αντλία θερμότητας υψηλής απόδοσης αέρα-νερού για θέρμανση - ψύξη & ζεστό νερό χρήσης από 7 kW έως 25 kW

Κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια, συστήματα θέρμανσης