Περιβάλλον

Θέλοντας να συμβάλλει σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος μας και ειδικότερα του ανθρώπου, η εταιρεία ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ δίνει ιδιαίτερο βάρος στην εμπορία προϊόντων οικολογικά στο περιβάλλον (π.χ. κλιματιστικά με Freon R 407, R 410).

Κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια, συστήματα θέρμανσης