Πώς λειτουργεί ο λέβητας με ανάστροφη φλόγα

Πώς λειτουργεί ο Buderus λέβητας ξύλου με ανάστροφη φλόγα S-151.

Οι λέβητες ξύλου πυρόλυσης χρησιμοποιούν κούτσουρα, δίνοντας υψηλά επίπεδα απόδοσης και σχετικά χαμηλά ποσοστά εκπομπών. Σε αυτή την περίπτωση, ένας ανεμιστήρας δημιουργεί τη σωστή ποσότητα ρεύματος για σκοπούς καύσης.

Κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια, συστήματα θέρμανσης