Ηλιακα συστηματα

Η Ελλάδα προσφέρει άριστες κλιματολογικές συνθήκες για την χρήση της ηλιακής ενέργειας. Οι τιμές της ηλιακής ακτινοβολίας είναι οι μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Είναι πάντα μεγαλύτερες από τις ετήσιες θερμικές απαιτήσεις ανά άτομο για την θέρμανση του ζεστού νερού οικιακής χρήσης.

Κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια, συστήματα θέρμανσης